WNY Athletics Wrestler of the Week: Kevin Daskavitz
January 27, 2020

 


Lockport freshman Kevin Daskavitz has been selected as the WNY Athletics Wrestler of the Week for the ninth week of the 2019-2020 season (Tuesday, 1/21 - Saturday, 1/25).

Comments